Unieke Bouwsels

Speelhuizen en Boomhutten, Balanceer en Rust-elementen, Spelen met Zand, Water of Geluid, Vogels en andere diersoorten observeren: wij ontwerpen een uniek element voor uw lokatie!

Water

Van Watergoot tot kronkelige Waterloop. Aangesloten op kraan of pomp, of gewoon zelf met emmers overbrengen.

Boomhut

Klauterbare verschansingen op hoogte. Unieke bouwsels, op maat gemaakt. Verschillende soorten opgang.

Rust

Zitten, leunen, lummelen, picknicktafels


Geluid

Klankobjecten, toegankelijk voor iedereen.

Speelhuis

Eenvoudig toegankelijke -vaak overdekte-speelvlonders. Voor 3-8 jarigen.

Observatie

Observatieposten, in het riet, aan de rand van water of veld.

Herkenning

Poorten en naamborden


Balanceer

Balansuitdaging 


Beestenhotels

Insecten,- of vogelhotels.