Hammenpoort, Delft

15.000 m² Speelnatuur in een groene oase aan de rand van Delft. Vanaf het begin is Schors en Scheef intensief betrokken bij de inrichting en realisatie van Speelnatuur Hammenpoort, i.s.m.Gemeente Delft.

Van weiland naar natuurlijk spelen. Met het waterrijk landschappelijk ontwerp door gemeente Delft realiseert Schors en Scheef in 2009 alle oeververbindingen, niveauverschillen, wilgenhutten en de knuppelpaden. Ook daarna blijft het terrein volop in ontwikkeling: een schuilhut, een zandbak met waterpomp, diverse beplanting is in de 2e fase door Schors en Scheef aangelegd. 

Naast families en spelende kinderen trekt het ruige terrein een diversiteit aan dieren aan; ijsvogels en ooievaars, kamsalamander, watersalamander, vlinders, woelmuizen. 

Schors en Scheef beheert het terrein gedurende vijf jaren. De realisatie van een natuurlijke oever, diverse beplanting, nestgelegenheid voor allerlei dieren zijn  voorbeelden van

Het afwisselend terrein biedt voor jong en oud allerlei ontdekkingen en aanleiding tot natuurspel.