Natuurspeeltuin de Speeldernis, Rotterdam

een diversiteit aan landschappelijke elementen, die de kinderen uitdagen in hun spel.