Zorgcentrum ORO 't Rijtven, Deurne

3500 m² Beleeflandschap voor mensen met én zonder beperking

Op het terrein van zorginstelling ORO te Deurne ligt dit speellandschap voor mensen met èn zonder een beperking. 
In een meanderend ontdeklandschap zorgen het rolstoeltoegankelijke boomplateau met wensboom, de stammenzee, de schaduwtunnel en de bloemenspiraal, de klankschalen, het waterelement en de toestellentuin heerlijke speelmomenten!

Het inrichtingsontwerp van het 3500 m²  grote terrein richt zich op ontdekking en ontmoeting. Hoogteverschillen, dwaalroutes, verwondering, geluid, natuurlijke materialen. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers én kinderen uit de buurt.

In het ontwerptraject is contact geweest met de werkgroep van gebruikers, afvaardiging van buurtbewoners, ouders van de zorgbewoners. Na een inventarisatie van hun wensen in de initiatieffase was er in de schetsontwerpfase ruimte voor opmerkingen en aanpassingen. 

Schors en Scheef realiseerde dit project van landschappelijk ontwerp tot uitvoering van de speelaanleidingen. In een aantal weken tijd , en met aandacht voor de bewoners op het terrein, is het landschap vormgegeven.