Bovenbouwplein De Blijberg, Rotterdam

De buitenruimte van De Blijberg ligt rondom het schoolgebouw. Verschillende speelfuncties als balanceren, klauteren, divers balspel, en samenkomen zijn gesitueerd aan de buitenrand van het plein. Hoogte en uitzicht, fysieke uitdaging, rust en klein spel hebben plek gekregen op dit plein voor 9-12 jarigen.