COS de Wereld, Rotterdam

Een herinrichting: van twee pleinen naar één speellandschap

Het ontwerp van Schors en Scheef voegt twee pleinen met landschappelijke gebaren samen. Rondom de prachtige bomen is een aantal ruimtelijke ingrepen gedaan die de twee functies, een buitenruimte voor KDV en BSO en één voor de basisschool, gelijktijdig verbinden èn scheiden.


Op de lengterichting van het gebied zijn in uiteenlopende materialen en structuren verschillende zones gecreëerd. Een valzone met houtsnippers, een graszone, een beplantte zone, een stapelmuur en een groene dijk strekken zich uit over de buitenruimten van de beide gebruikersgroepen. Een golvende lijn van palen trekt, dwars over deze zones, een grens tussen beide gebieden. 

Toch is dit geen harde grens, er zijn meerdere doorgangen, overstapjes en poorten binnen het plein. Dit maakt het plein uitdagend en toch duidelijk in het gebruik. De ronde zandbak op de grens tussen de school en de kinderopvang is rondom begrensd door een stapelmuur. Deze zandbak wordt afwisselend door de twee gebruikersgroepen gebruikt waardoor efficiënt met de beschikbare ruimte wordt omgegaan.


Het ontwerp heeft zich gericht op de mogelijkheid van gefaseerde budgetten: binnen de centrale zone met houtsnippers is op termijn ruimte voor aanvullende spelelementen. 


Leeftijd 4-12 jarigen – opp. ca. 2000 m2